,

ZADANIA  KL VIII
    FIZYKA
Proszę  przysłać  mi  e-maile.

Mój  e-mail  ampmw63@gmail.com