,ZADANIA  KL VIIFIZYKA

Preoszę  wysłać  mi  e-maile
Mój  e-mail   ampmw63@gmail.com