INFORMACJA  NA TEMAT  ZWROTU  PODRĘCZNIKÓW

1.Zwrot podręczników wyłącznie w kompletach, bez okładek.

2.Podręczniki zapakowane w reklamówki należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko,klasa,numer telefonu rodzica.

3.Uczeń/ rodzić zwracający podręczniki powinien być w maseczce i rękawiczkach.

4. Podczas odwiedzin w bibliotece należy zachować bezpieczną odległość 1,5 - 2 m.

Terminy zwrotu podręczników oraz wypożyczonych książek :

Kl. 1 -  3 poniedziałek (22.06) godz.10-11:30

Kl.4 - 6 wtorek (23.06) godz. 9.15 – 10:30

Kl.7 - 8 wtorek (23.06) godz.8.00 - 9.00

wydarzenia